Suunnittelu- ja rakentamispalvelut

 

Valokuituverkkohankkeet ovat leipälajimme. Yli kolmenkymmenen vuoden kokemuksella valokuituverkoista voimme sanoa, että me löydämme teille kustannustehokkaat ratkaisut kaikkiin eteen tuleviin kohteisiin. Olemme tehneet töitä perinteisille suurille teleoperaattoreille, ja yli kahdellekymmenelle seutuverkkoyhtiölle. Verkostomme ovat hyvin laajat, ja löydämme teille parhaat tekijät, tai vaihtoehtoisesti tarjoamme toteutuksen avaimet käteen -periaatteella. Selvitämme, suunnittelemme, luvitamme, kilpailutamme, toteutamme, valvomme, haemme rahoitukset, tuet ja maksatukset, ihan kuinka yhdessä parhaaksi nähdään.

Jokainen hanke on ollut ja on omanlaisensa. Ei ole ratkaisua joka olisi teknisesti paras, edullisin toteuttaa tai muuten sopivin jokaiselle toimijalle. Osaamisemme ja kokemuksemme pohjalta ja yhteistyössä asiakkaan kanssa löydämme jokaiselle parhaiten soveltuvan ratkaisun. Joissakin hankkeissa olemme olleet mukana aivan alusta siihen asti, kun verkko on valmis, palvelut käytössä ja tukien maksatukset haettu. Osalle olemme tehneet vain esim. suunnittelun ja sijoituslupien hakemisen sekä kilpailuttaneet hankinnat.  Kesämme kuluvat usein työmaavalvonnassa ja projektinjohtotehtävissä. Olipa tarpeenne minkälainen tahansa, ottakaa yhteyttä ja katsotaan mikä teille on se soveltuvin ratkaisu.

 
 
1.jpg

verkkosuunnittelu ja kustannusarviot

Verkkosuunnittelu jakautuu karkeasti kahteen vaiheeseen:

Ensimmäisessä vaiheessa tehdään niin kutsuttu esisuunnittelu. Esisuunnitteluun kuuluvia vaiheita ja mietittäviä asioita ovat esimerkiksi:

  • verkkoreittien, kaapeleiden mitoitusten, kaapeleiden jatkotusten ja haaroitusten suunnittelu

  • laitetilojen paikkojen ja määrien miettiminen sekä käytettävän teknologian päättäminen

  • suunnittelu tehdään sellaisella tarkkuudella, että sillä voidaan hakea mm. viestintävirastolta laajakaistalain mukaiset valtion myöntämät julkiset tuet verkon rakentamiseen

  • suunnitelmien pohjalta saadaan tehtyä materiaaliraportit ja työsuoritteiden määrät, joiden pohjalta tehdään myös kustannusarvio

Toisessa vaiheessa tehdään toteuttamissuunnitelmat maastotöineen. Näillä suunnitelmilla verkko voidaan rakentaa. Toteutumissuunnitelmien tekemisessä kokemuksen merkitys korostuu, sillä hyvällä suunnittelulla minimoidaan rakennusaikaiset muutokset, töiden keskeytymiset ja kalliit ratkaisut.


rakennuttamis- ja projektinjohtopalvelut

Hankesuunnitteluvaiheessa päätetään toteutustapa. Yleisimpiä kuituverkkohankkeissa käytettyjä urakkamuotoja ovat yksikköhintapohjainen urakka ja kokonaisvastuu-urakka (KVR).

Yksikköhintapohjaisessa urakassa tilaaja usein pilkkoo kokonaisuuden muutamaan osa-alueeseen ja hankkii myös tarvittavat materiaalit. Erillisiä osa-alueitavoivat olla esim suunnittelu ja lupien hakeminen, maanrakennustyöt, teletekniset työt, kartoitukset ja dokumentoinnit .

KVR-urakassa urakoitsija vastaa tyypillisesti koko kokonaisuudesta. Valintaan urakkamuotojen välillä vaikuttaa esim. rakennuttajan omat resurssit. Yksikköhintapohjainen urakka on usein edullisempi, mutta vaatii rakennuttajalta osaamista ja resursseja enemmän kuin kuin KVR-urakka. Olipa valinta toteutustavaksi mikä hyvänsä voimme tarjota teille tarvittavat rakennuttamis-, projektinjohto- ja valvontapalvelut.

2.jpg

3.jpg

sijoitus- ja risteämälupien hakeminen sekä maastokatselmukset

Kaapeleiden ja muun infran sijoittamiseen tarvitaan alueiden haltijoilta sijoitusluvat. Lupahakemuksissa ja myönnettävissä luvissa määritellään mm. kaapeleiden sijoituspaikat tie- tai katualueella ja silloissa. Tässä yhteydessä selvitetään olemassa olevien kaapeleiden ja putkien sijainti, neuvotellaan alueiden haltioiden kanssa ja tehdään tarvittavat maastotyöt.

Lupia tarvitaan esimerkiksi:

  • ELY-teille

  • kunnan kaavateille

  • yksityisteille teille

  • rautateiden alittamisiin

  • yksityisten maanomistajien alueille

Luvitustyössä on suuri etu kun suunnittelijalla on ymmärrys mitä ja miten voidaan rakentaa ja mikä on eri vaihtoehtojen kustannusvaikutus.


avaimet käteen -toimitukset

Koko verkkohanke voidaan toteuttaa kokonaispalveluna alusta loppuun asti sovitusti. Näin tilaajalla on etukäteen tiedossa kaikki kustannukset, eikä hänen tarvitse varata resursseja hankkeen toteuttamiseen. Myös hankkeen riskit jäävät meidän vastuullemme. Pyrimme kaikessa tekemisessämme säästämään juuri sinun aikaasi, jotta voit keskittyä ydinosaamiseesi, kun me teemme sen mitä parhaiten osaamme. 

Kokonaispalvelusopimus pitää sisällään kaiken suunnittelun, lupien hakemiset, materiaalit, tarvittavat rakennus- ja asennustyöt, kartoitukset ja dokumentoinnit joko asiakkaan omaan tai meidän verkkotietojärjestelmään. Myös tarvittavat työmaakokoukset kuuluvat toimitussisältöön.

4-2.jpg